Om mig

Efter nästan 25 år i den akademiska världen, först som student, sedan som forskarstuderande och till slut som universitetslektor, lämnade jag universitetsvärlden för att kliniskt arbeta med det jag mest av allt brinner för; att hjälpa människor läka. Jag ville även få svar på den fråga som drivit mig hela livet: ”Varför går människor sönder och hur kan vi läka?”.

På senare år har denna fråga mer och mer kommit att bli ”Hur kan vi förebygga att vi människor går sönder i framtiden?”

Jag har i mitt sökande efter svar även besökt ett antal visa mästare från olika filosofiska och andliga traditioner runt om i världen och ställt samma fråga. Och av dem fått samma svar som jag tycker mig ha fått i min terapeutiska verksamhet.

Nämligen att vi människor glömmer bort vilka vi innerst inne är. Vi slutar tycka om oss själva och överger vår autenticitet. Och det är hos vårt genuina jag, hos vår grundpersonlighet, som vår sanna potential har sitt säte. Vi människor behöver kärlek, trygghet och en stödjande miljö för att blomma och få fatt i vår kompetens. Vi behöver inse att vi duger som vi är. Vi går med andra ord sönder för att vi slutar älska oss själva.

Jag är inte religiös men jag tror på Universum och på människans inneboende potential att i varje ögonblick välja kärlek framför rädsla. Jag tror på människans inneboende kraft att läka och blomma på nytt.

Min personliga utvecklingsresa har varit minst lika lång som den akademiska. Jag har arbetat mycket med mig själv både andligt och psykologiskt och tagit ansvar för både mitt fysiska och psykiska välmående. Bland annat har jag gått 10 år i psykoanalys.

Jag tror mitt långa arbete med mig själv återspeglas både i min gärning som terapeut och i min roll som föreläsare och kursledare/mentor. Min bok ”Dit hjärtat längtar. -En bok om att utveckla sitt medvetande” handlar även den om både vad min egen resa fått mig att förstå om livet, och om vad mina yrkesmässiga kunskaper och insikter lett fram till. 

Privat är jag en levnadsglad person som lever som jag lär och i stor tacksamhet till livet. Mina numera vuxna barn och min man utgör navet i min tillvaro. Jag bor i Stockholm, där jag har min praktik, men spenderar även mycket tid i mitt andra hem på Mallorca.