Kalendarium

Följ min Facebooksida Konsten att utveckla sitt medvetande!

I höst håller jag kvällsföreläsningen ”Personlighetsskador och läkning” tillsammans med Andre Bagein på olika håll i landet. Se mer om denna,
samt anmälan via
www.academycompassion.com

Tid och plats för föreläsningen:

8/10 Örebro
9/10 Stockholm
3/12 Luleå
4/12 Sundsvall
5/12 Östersund